Call Center: 021 95 57

De luni până vineri între orele 0900 - 1700

Află dacă
ai câștigat
63.881 de câștigători și premii
acordate în valoare de 40.306.339 lei

TERMENI ŞI CONDIŢII
privind scopul şi utilizarea site-ului


SC ADVANCED BINGO SYSTEM SRL (denumită în continuare “Societate”) permite accesarea gratuită a acestui site (pagina web), cu scopul de a furniza informaţii despre produsele BINGO ROMÂNIA. Pentru a oferi un mediu securizat pentru toţi utilizatorii noştri, au fost elaboraţi următorii “Termeni de utilizare” care explică regulile ce guvernează utilizarea acestui site.

Prin accesarea site-ului www.bingo-romania.ro, utilizatorul a luat cunoştinţă şi este de acord ca site-ul, precum şi orice conţinut din cadrul bannerelor publicitare, logo-uri şi simboluri asociate sau alte informaţii disponibile prin intermediul website-ului sunt protejate de drepturile de autor, de mărcile comerciale sau alte drepturi de proprietate sau legi. Întregul conţinut al acestui site este proprietatea SC ADVANCED BINGO SYSTEM SRL.

Prin termenul "utilizator" al acestui site se înţelege orice persoană care va accesa acest site, fizică sau juridică.

Astfel, sunt interzise reproducerea, salvarea, modificarea sau transmiterea oricărui material de pe paginile acestui site fără acordul scris în prealabil. Cererile pentru permisiune trebuie trimise în scris la adresa Snagov, Ciofliceni, Şoseaua Ciofliceni, Nr.185, camera 109, Judeţ Ilfov


1. Securitate

Utilizatorilor le este interzisă încălcarea sau orice încercare de încălcare a securităţii site-ului, inclusiv, dar fără limitare la:

  • utilizarea unei parole false sau a parolei unui alt utilizator, accesarea datelor care nu sunt destinate utilizatorilor sau accesarea unui server sau cont de utilizator pentru care utilizatorul nu are autorizare;
  • dezvăluirea unei parole, acceptarea utilizării ei de către o terţă persoană sau neanunţarea SC Advanced Bingo System SRL, în cazul în care o parolă a fost compromisă;
  • orice încercare de a testa sau demonstra vulnerabilităţi ale sistemului sau reţelei ori încălcarea măsurilor de securitate şi autentificare fără a avea autorizarea corespunzătoare;
  • încercarea de a interveni în serviciile oferite unui utilizator, gazde sau reţele inclusiv;
  • trimiterea de mesaje nesolicitate, inclusiv materiale promoţionale şi reclame pentru produse sau servicii;
  • falsificarea sau ştergerea parţială sau totală a site-ului ori modificarea conţinutului său, fără acordul SC Advanced Bingo System SRL


2. Reguli generale

Utilizatorii acceptă să folosească www.bingo-romania.ro numai pentru scopuri legale. Utilizatorilor le sunt interzise transmiterea, distribuirea, salvarea sau distrugerea materialelor:

  • care încalcă vreun drept sau o lege aflată în vigoare;
  • într-un mod care încalcă drepturile de autor, patentul, marca înregistrată, secretul profesional şi orice alte drepturi de proprietate intelectuală ale unor terţi sau care nu respectă confidenţialitatea, reputaţia sau oricare alte drepturi menite să protejeze drepturile personale ale terţilor;
  • calomnioase, obscene, jignitoare, ameninţătoare, grosolane sau care incită la ură.


3. Încălcări

SC ADVANCED BINGO SYSTEM SRL îşi rezervă dreptul de a decide dacă oricare dintre utilizările acestui site încalcă această regulă şi în cazul încălcării ei, de a lua măsurile considerate necesare. Utilizarea necorespunzătoare a sistemului sau a securităţii reţelei va fi cercetată de Societate, care va acţiona în consecinţă.


4. Încetarea utilizării

SC Advanced Bingo System SRL poate bloca sau suspenda accesul unui utilizator către una sau toate părţile site-ului fără notificare prealabilă, dacă există suspiciunea că acesta a încălcat această regulă sau oricare lege în vigoare sau că a subminat interesele altui utilizator.


5. Trimiterea de materiale

Politica SC ADVANCED BINGO SYSYTEM SRL este de a nu accepta sau lua în considerare idei sau materiale nesolicitate. Vă rugăm să nu trimiteţi astfel de materiale. În caz de încălcare a acestei prevederi, ne rezervăm dreptul de a considera toate materialele trimise neconfidenţiale şi nesupuse vreunui drept personal sau de autor. Asemenea materiale şi orice drepturi aferente vor deveni proprietatea noastră cu titlu gratuit, nefiind supuse vreunei revendicări din partea dumneavoastră sau a altor părţi şi le vom putea utiliza în orice scop, inclusiv pentru promovare şi reclamă, fără compensaţii sau alte obligaţii faţă de dumneavoastră sau alte persoane.


6. Legatura cu alte site-uri

SC ADVANCED BINGO SYSTEM SRL nu îşi asumă răspunderea pentru securitatea acestui site sau comunicarea dumneavoastră pe Internet cu acest site. Este strict interzisă crearea unei legături de pe alte site-uri spre acesta, fără permisiunea prealabilă din partea Societăţii. Chiar în cazul în care există un acord de principiu ca această legătură ar fi utilă, Societatea nu îşi asumă nici o răspundere în ceea ce priveşte site-urile neafiliate pe care există o legătură sau în ceea ce priveşte materiale care nu au fost furnizate de SC ADVANCED BINGO SYSTEM SRL. Prevederile referitoare la protecţia datelor şi regulile site-ului pe care există o legătură pot diferi de ale noastre. De aceea, vă sfătuim să consultaţi aceste prevederi înainte de accesarea unui alt site prin intermediul unei legături.


7. Utilizări interzise

Este strict interzisă utilizarea sau contactarea acestui site web cu scopul de a distruge sau compromite buna funcţionare a acestui site, conţinutul sau măsurile de securitate sau pentru a defăima sau combate produsele, serviciile sau angajaţii SC ADVANCED BINGO SYSTEM SRL. Este interzisă, de asemenea, trimiterea de mesaje nesolicitate (spam) către sau prin intermediul acestui site.


8. Prevederi referitoare la minori

SC ADVANCED BINGO SYSTEM SRL nu vinde servicii / produse minorilor. Dacă aveţi sub 18 ani, nu puteţi achiziţiona produsele sau serviciile Societăţii.

 

9. Exonerarea de răspundere

Acest site este oferit "ca atare" şi fără nici o garanţie de orice fel. SC ADVANCED BINGO SYSTEM SRL nu oferă nici o garanţie, fie aceasta implicită sau explicită, în ceea ce priveşte comercializarea, adecvarea pentru anumite scopuri sau neîncălcarea unor drepturi sau norme. Societatea nu răspunde pentru actualitatea, acurateţea, indisponibilitatea sau întreruperi ale disponibilităţii, viruşi sau orice altă disfuncţionalitate referitoare la site sau conţinutul său. SC ADVANCED BINGO SYSTEM SRL nu va fi responsabilă pentru nici o daună cauzată utilizatorilor, sistemelor lor şi nici un alt prejudiciu, chiar dacă acest prejudiciu i-a fost adus la cunoştinţă.


10.  Acceptul

Prin utilizarea acestui site, utilizatorul acceptă aceste condiţii, care guvernează orice utilizare, precum şi consecinţele ce decurg din aceasta.


11. Legislaţia aplicabilă

Acest site este deţinut de SC ADVANCED BINGO SYSTEM SRL. Ca şi termenii de utilizare, acest site se află sub incidenţa legii române indiferent de locaţia utilizatorului. Orice eventual litigiu în legătură cu acest site este de competenţa instanţelor de drept comun din România de la sediul Societăţii.


12. Modificari ale site-ului

13. Confidenţialitate 

SC ADVANCED BINGO SYSTEM SRL vă garantează confidenţialitatea datelor personale introduse în formularul de contact şi în înregistrarea unui cont nou. Aceste informaţii nu vor fi divulgate unei terţe părţi (cu excepţia acordului scris din partea dumneavoastră şi condiţiilor prevăzute de lege) şi vor fi folosite doar în urmatoarele scopuri: realizarea studiilor de piaţă şi de produs, trimiterea periodică de newsletter via email, alocarea sau oferirea unor eventuale recompense, reduceri sau beneficii.

Având în vedere că nici o transmisie de date prin intermediul internetului nu poate fi garantată 100%, avertizăm utilizatorul că orice informaţie trimisă prin intermediul site-ului www.bingo-romania.ro se va face pe propriu risc.

 

14. Revizuiri ale conţinutului

SC ADVANCED BINGO SYSTEM SRL îşi rezerva dreptul de a modifica oricând conţinutul site-ului sau termenii de utilizare, care vor intra în vigoare imediat dupa publicarea lor pe site.


Vă mulţumim!

Echipa SC ADVANCED BINGO SYSTEM SRL