Call Center: 021 95 57

De luni până vineri între orele 0900 - 1700

Află dacă
ai câștigat
63.881 de câștigători și premii
acordate în valoare de 40.306.339 lei

Protecţia Datelor Personale


Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, SC ADVANCED BINGO SYSTEM SRL cu sediul în Snagov, Ciofliceni, Şoseaua Ciofliceni, Nr.185, camera 109, Judeţ Ilfov înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J23/606/2012, Cod Unic de Înregistrare 29892323, denumită în continuare BINGO ROMÂNIA, înregistrată la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sub nr. 23235, are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră şi numai în scopuri asociate comercializării serviciilor şi produselor BINGO ROMÂNIA.

Cu excepţia situaţiilor prevăzute de lege, nu vom dezvălui fără autorizare nicio informaţie referitoare la clienţii noştri.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001, dispuneţi de următoarele drepturi: dreptul de informare, dreptul de acces, dreptul de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată catre S.C. ADVANCED BINGO SYSTEM SRL.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.